AVIKELSERAPPORT

Under TEXT för AKTUELL PERSON finns en avvikelserapport där man kan se alla de 1.000 tals grövre fel som vi hittat i de kyrkarkivalier vi har gått igenom.
I Databas Kråken finns en beskrivning av felet samt en samlad analys och sammanställning av vad som är fel och vad borde vara rätt
Dessa avvikelser eller fel är nivå kodade för att man på ett enkelt sätt skall kunna lista ut den önskade sammanställningen.
För t.ex. Umeå lands finns t.ex. följande möjligheter till utlistning och detsamma gäller för alla andra socknar med den enda skillnaden att Umeå byts ut mot den andra socknens namn som Anundsjö, Nordmaling, Björna Vännäs, Degerfors, Bjurholm etc

FELAKTIGHETER
Där alla med Anarkiv 7.0 Pro version eller senare version kan tex lista ut
A. Alla "Felaktighet" Alla felaktigheter i kyrkarkivalierna som är noterade i databas Kråken
B. Alla "FelaktighetUmeå"
C. Alla "FelaktighetUmeåFB" eller VB eller HFL eller DB
D. Alla "FelaktighetUmeåVB1769" för varje givet år.

Alla socknar har ovanstående uppspaltning av sökbara fel

Mindre fel än minst ett års felangivelse har ej noterats eftersom felmängden då skulle bli ej hanterbar uppskattningsvis 100.000 enbart inom mitt forskningsområde Örnsköldsvik till Skellefteå