Utan nedanstående personers hjälp med forskning skulle databas Kråken inte ha varit vad den är idag.

Jag Sven-Erik Johansson har själv lagt ner över 30 manår av dessa totalt kanske 100 manår totalt eller minst 200 000 timmar
 och jag har fått bidrag med material och kunskap från följande personer, men all slutlig registrering och kontroll är utförd av mig själv.

Jag flyttade 1986 från Miami, USA tillbaka till Sverige efter många år totalt utanför Sverige, varav bla. 6 år i Kanada
Jag har besökt, bott och  arbetat i totalt 96 olika länder, dvs hälften av alla världens länder
Sedan Miami tiden har stora delar av min tid används till släktforskning och jag har haft turen att träffa de rätta personerna


Jag fick av Teo Sundin all hans forskning om Nordmaling, Grundsunda, Gideå etc för att konstruera en Windows databas i den tidens enda Windows släktforskar program ANARKIV
Grundsunda socken före 1800 är helt baserad på Teo Sundins forskning, men vissa ändringar har gjorts efter att jag ytterligare studerat vissa domstolsprotokoll.
Domstolsprotokoll för GRUNDSUNDA socken har lästs och tolkats av Teo Sundin fram till 1760 talet
Domstolsprotokoll för NORDMALING socken har lästs och tolkats av Teo Sundin från 1612-1696.

Sedan har Nils Erik Molin fortsatt detta arbete med att läsa och tolka domstolsprotokoll för NORDMALING socken till senare delen av 1700-talet, men allt har ännu inte införts i databas Kråken, men kommer snart.
Dessutom har
Nils Erik Molin bidragit med material från sin egen databas om Nordmaling och kringliggande områden.
Jag har  tyvärr ännu inte hunnit presenterat allt domstolsmaterial från
Nils Erik Molin och Teo Sundin i databas Kråken, men hoppas att jag hinner innan jag lägger av.

Utan samarbetet och det otroliga stödet från Teo Sundin och Nils Erik Molin skulle databas Kråken inte ha blivit till i sin nuvarande form

Leif Arne Johansson (min yngre broder) har skrivit av protokollen för laga skifte Öre och Järnäs och kompletta BOU för vårt eget  släktträd, men han gick bort alldeles för tidigt i en brusten aorta.

Per Sundin har bidragit med material om Arnäs, Själevad och Grundsunda.

Tore Nilsson hade säkert 100 A4 pärmar med släktforskning där jag och Nils Erik Molin fick obegränsad tillgång för att använda i databas Kråken.
Sakör är föregångare till de mera utförliga domstolsprotokollen och kommer huvudsakligen från Tore Nilssons anteckningar från sin riksdagstid, när han hade tid och tillgång till riksarkivet och satt i riksdagen och skrev av domstolsprotokoll
Sakör förekom under 1500-talet och början av 1600-talet.
Allt av hans intressanta forskning har jag ännu inte hunnit notera i databas Kråken.

Stig Lennart Johansson har hjälpt mig med i första hand Umeå lands 1700-talsdel, men också i mycket annan forskning och har varit en ovärderlig hjälp under de senaste 15-20 åren
Och utan hans hjälp med Umeå lands hade Umeå lands tagit avsevärt länge tid

Gunvor Ström - en mycket gedigen släktforskare - har bidragit med mycket material för Björna och sedan gjort ett gediget arbete med Dorotea och Risbäck  som blev kärnsocknar 2016 och hon var till stor hjälp med Anundsjö, som blev kärnsocken 2018

Lars Persson som gjort ett mycket gediget arbete där han gått igenom och noterat alla HFL/FsB, FB och VB för Vilhelmina, Stensele och Tärna som efter min konvertering nu är en kärnsocknar i databas Kråken.
Han håller nu på med Sorsele, där stora delar av lappbefolkningen redan är klar och finns i databas Kråken.

Gun Jonsson har bidragit med många domstolsprotokoll med BOU och lägersmål för Umeå lands och närområdet och mycket av hennes material har ännu inte kommit på plats i databasen Kråken, men från Gun kommande nytt material presenteras kontinuerligt.
Men fortfarande har jag en mängd mycket intressant material från hennes som ännu inte noterats i databas Kråken

Sten Lundgren - Skellefteå släktforskarförening - har bidragit med material om Lövånger och Skellefteå och han önskade strax innan han dog att allt hans material skulle finnas i databas Kråken.
Hans signerad databas kopia finns med detta meddelande. "Denna skiva är en gåva till vännen Sven-Erik Johansson att användas till att komplettera databas Kråken"

Kurt Andersson har varit behjälplig med material till Bygdeå och Nysätra enlighet med den överenskommelse vi gjort och där han gav bort kopior av sina CD med början för ca 15 år sedan för att hjälpa till med databas Kråken.

Stefan Söderlund har varit till hjälp med vissa delar av Själevad och Mo i enlighet med den överenskommelse vi gjort

Erik Nylander har varit till hjälp med Själevad runt 1700 i enlighet med överenskommelse gjord
Tex NYL105 = Nylander s105

Mats Hedell har bidragit till väldigt mycket i Själevad, Mo och Anundsjö

Ingvar Gustavsson med en hel del speciella fall från Nordmaling, Anundsjö, Degerfors etc

Karl-Erik Gavelin har bidragit med en del material för Åsele i enlighet med den överenskommelse vi gjort

Lars Olof Persson har bidragit med en hel del dödsdatum i första hand för Bjurholm

Karl Oskar Lundström - Södra Västerbottens släktforskarförening - har hjälpt mig med Arjeplog och de personer från Arjeplog som har med Sorsele/Lycksele att göra

Sedan finns det ett stort antal mindre bidragsgivare.
Jag hoppas att jag kan föra upp ytterligare namn på ovanstående lista under de kommande åren, det finns flera som knackar på bl.a. en dam i Värmland.

Tack alla som varit till stöd och hjälp och utan er hade jag slutat för länge sedan och databas Kråken hade inte varit vad den nu är.

Du kan ha en komplett SLÄKTTRÄDS Databas med högre tillförlitlighet - än vad som finns på webben - inom någon timme
 Från NUTID till 1500-talet eller kanske 1300-talet och Bure släkten