Detta är från ett inlägg på ANBYTARFORUM, tyvärr kan man inte länka till detta av någon anledning enligt ANBYTARFORUM
Men ANBYTARFORUM vill kanske inte att nedanstående information skall bli känd av för många

Patrick von Brömsen
Hej igen 
 
Jag tog mig friheten att göra lite grand vad en landshövding en gång gjorde, alltså klippt och klistrat. Detta för att just få fram svaret på min fundering. De som vill läsa helheten finner resten under den angivna sidan. Jag hoppas att du inte har något emot detta Sven-Erik i och med att jag ville främst få fram svaret och undvika själv försäljningen, även om det blir en del utav detta ändå i texten. 
 
Det enkla svaret är nej - men  
även för svunna tider ser ytterligare information dagens ljus och även i en databas som Kråken  - där det fundamentala redan finns, i synnerhet inom kärnsocknarna - är det rätt naturligt att även här ytterligare info kommer fram och behöver adderas.  
Det finns dessutom ju alltid en möjlighet att den tidigare kända informationen var fel/ofullständig och behöver rättas när information från ytterligare flera källor kan balanseras av - isynnerhet som själva grundkällorna är bemängda med fel/avvikelser i större omfattning än vad vanligtvis  är känt och erkänt!  (se gärna ett utdrag av ett antal sådana påtagliga 'fall' under hemsidans rubrik Forskning ) 
Tillkommer att - liksom 'framåt'forskning typ bouppteckningar - genforskning säkert alltmer kommer att kasta nytt ljus över gammal forskning - och inte bara när det gäller 'oäkta' utan kanske rentav också vad gäller inomäktenskapligt /upp/födda men med avvikande biologiska markörer... 
 
Mellan en riktig databas och en textdokumentbas är det ju en himmelsvid skillnad: i en text kan man ju t.ex. anföra en relation på en rad/sida och en helt annan på nästa rad/sida men i en äkta släktbas är relationerna entydigt bestämda ! 
Dessutom kan direkt i sådan riktig databas adderas, korrigeras, byggas på det man så önskar, när man så önskar - utan att uppdatering annanstans glöms bort. 
Därför kan man i en riktig databas t.ex. ta ut sin egen släkt och bearbeta den vidare eller rentav fortsätta totalarbetet när den som har påbörjat det känner för att sluta. 
I en riktigt databas - som Kråken -  kan man addera ytterligare anor, ättlingar, familjemedlemmar var du så önskar som  i vilken privat databas som helst. 
Du kan addera vad du vill direkt till Kråken, bl.a.32.000 bilder/dokument/kartor per person för att ta ett exempel. 
Databas Kråken blir ju en privat databas när man inhandlat den och kan sedan  behandlas som direkt sådan fullt ut. 
 
Du skall ha tack för ditt svar. (kan tänka mig att räknaren för hemsidan peakar idag) 
 
Vänligen Patrick

Eva Susann Johansson
Hejsan Patrik 
  
Min make, som fortfarande är i sommarstugan på ön Sikhällan, skickar ett tack till dig för din insats för hans hemsida och databas. 
Men säger också samtidigt att länken Kråken CD på Anbytarforum endast har genererat totalt 25 träffar till hans hemsida under oktober månad , samtidigt som totala antalet  träffar på hans hemsida under samma tidsperiod är 32.754 enligt den dagliga statistiken (dagsrekord 2.365, igår 1.412)) 
För mig verkar det - utan att vara vetenskapligt lagd - som att Anbytarforum behöver honom istället för det omvända. 
De flesta som söker sin släkt är kanske bättre informerade om var den korrekta informationen finns än vad många tror och går därför kanske direkt på den källan utan att gå omvägar via indirekta kanaler. 
  
Vänligen