Detta gjorde jag för ca 30 år sedan för att på ett rimligt sätt kunna söka i en större databas som nu är 607 000 personer
Nedanstående är en förutsättning för att få så få dubbletter som möjligt i en större databas

SÖKNING:
Jag har för att själv kunna söka på ett snabbt och bra sätt i min databas på 222.000 personer försökt att göra stavningen av personer så enhetlig som möjlig.
Det kan i kyrkböckerna vara upp till 4-5 olika stavningar för samma person under olika tidsperioder och beroende på prällens dagsform

Jag är mycket glad att jag insåg detta redan i början av 1990-talet i annat fall skulle det ha varit nästan omöjligt att nu snabbt göra en sökning och antalet dubbletter skulle säkert ha varit mångdubbelt större.

Det verkar som om nu mer än 10 år senare även släktforskare rörelsen inser vikten av enhetlig stavning i större databaser. Sent skall syndaren vakna.

Jag har på inget sätt försökt att göra detta vetenskapligt utan enbart för att förenkla för mig själv

Jag valde för att underlätta sökningar med NN när dator kapaciteten var dålig, att lägga efternamnen som  tex Forsberg Eriksson istället för Eriksson Forsberg som är det vanligaste sättet.
Med min stora databas är det nu mycket tidskrävande att ändra namnformen från Forsberg Eriksson till Eriksson Forsberg

Nedanstående är en enkel sammanställning av hur jag försökt förenkla stavningen fram till senare hälften av 1800-talet
För 1900-talet har jag tagit den officiella stavningen

Abluna :Ablona, Abluna 
Abraham :Abram, Abraham, Abrahm
Adam
Algot : Alguth, Algot, Algoth, Algouth
Amanda.: Amanda, Amandha
Anders : Anders, Andreas, Anners
Anna : Andrea, Andrietta, Anetta, Annika
Antonia: Antonietta, Antonia, Anthonia
Asmund : Åsmund, Aswed, Amund, Åsvid
Anund: Anund, Anundh
Arent : Arenth, Aarent
Arne. Arne, Arhne
Aron: Aron, Ahron
August: August, Augustus, Augusth
Axel: Axel 
Barbro :Babba, Barbro, Barbro, Barbara
Beata : Beata, Beatha
Berta: Berta, Bertha
Bengt : Bengt, Benght
Bertil :Bertil, Berthil
Birger :Böril, Beriel, Berge, Börje
Björn : Böer, Biör, Björn
Botel (m) : Botel, Botulf, Botol, Båtel
Botil (k) : Bothild, Botil, Botilla
Brita : Brigitta, Britta, Bereta, Brita Britha
Bryngel : Brynolf, Bryngel, Brynte
Cecilia : Cicilia, Sissa, Sissela, Sissla, Cecilia
Charlotta : Lotta, Charlotta
Daniel : Dahniel, Dan, Daniel
David : Dahvid, David
Didrik : Tidrik, Didrik
Dordea : Dordi, Dordea, Dorde, Dorotea, Dortea, Dorothea
Dorotea finns efter 1850
Elias : Elis, Elias, Eliass
Elisabet :Lisa, Lisbeta, Lisbet, Elisabet, Elsa, Lisken, Elisabeth
Emil
Efraim : Epraim, Efhraim, Efraim
Erik : Erich, Eric, Erik
Erika : Ericha, Ericka, Erika
Eva
Erland : Erland, Erlandh
Esaias : Esaias, Eseias
Esbjörn : Esbör, Asbjör, Esböer
Eskil : Eskil, Eskel, Eshkel
Fale : Fahle, Fale
Gabriel
Gjord : Gjohl, Gjur, Jurd, Jord
Grels : Grel, Grehls
Gudmund : Gudmunth, Gudmund
Gulle : Gulle, Gullich
Gunilla : Gunela, Gunhild, Gunnla, Gunila
Gunborg :Gunborg, Gunborgh
Gunnar
Gustav :Gustaf, Gustav
Göran :Jöran, Jörhan, Göran, Örjan 
Göle :  Göhle, Gudlög, Gölig, Göle, Gölu
Haqvin : Haqvin,Hagvin 
Halvard
Harald
Hans
Hedvig
Henrik : Henrich, Hinrich, Hindrik, Hinder, Hindrich
Helena :Lena, Helena, Ella, Elin, Ellin , Ellena, Elina
Helge :  Helle, Helge, Hälje
Herman
Herse: herse, Härse
Holger
Hulda
Håkan
Ingeborg
Ingemar
Ingrid
Isak :   Isak, Isac Isach
Israel : Israel, Israhl, Israehl
Ivar
Jakob :  Jakob, Jacob, Jacobh
Johan :  Johan, Jan, Jaen, Jean, Johannes, Joan
Johanna : Hanna, Johanna, Janna
Jonas : Jon, Jonas. Joen
Jonatan : Jonathan, Jonatan
Josef : Joseph, Josef
Josefina : Josefina, Josephina
Jöns : Jöns, Jöens
Karolina : Carolina, Karolina, Lina, Charolina
Katarina : Karin, Carin, Charen, Catharina, Catarina, Kajsa, Katharina, Cajsa
Karl : Carl, Karl, Cahrl
Kjell : Kjell, Kjettil
Klara : Clara, Klara, Chlara
Klement : Clemnth, Clemens, Klemens, Klementh, Klement
Knut : Knut, Knuth, Knuut, Knuuth
Kristina : Cherstin, Chersten, Christina, Kerstin, Stina, Kristina
Kristian : Christian,Cristian, Kristian
Kristoffer : Kristoffer, Kristopher, Cristoffer, Cristopher, Christoffer
Krister :  Crister, Krister. Cristern, Kristern
König : König, Köönig, Königh
Lars : Lars, Laurentius, Lorens
Leander
Lennart
Leonard
Lovisa
Ludvig :Ludvig,Ludhvig,Lugvegh
Magdalena :Magdalena,Malin,Malena,Maglena
Magnus :Mangnus,Maghnus
Margareta :Margeta,Greta,Mareta,Margeta
Maria :Maja,Maria
Matilda: Matilda,Mathilda
Marta: Marta, Martha
Martin : Martin, Martinus
Matts :Mattias, Mats, Matts, Matteus, Mathias
Mikael :Michael, Michel, Mikael
Moses
Måns
Mårten :Mårten,Mårthen
Märit :Märeta,Märit
Märta :Märta,Märtha,Mätta
Natanael : Nathanael, Natanael, Natanal
Niklas :Nikolaus,Nicolaus,Nicklas,Niklas och är ibland samma som Nils
Nils
Olof : Oluff, Olaus, Oloff, Ola, Olof, Ulof
Oskar: Oskar Oscar
Paul
Paulus
Per :Per,Pehr,Pähr,Peder,Petter,Petrus,Pethrus,Pär
Pål :Pål,,Pawel,Påwel
Rakel :Rachel,Rakel
Ragnvald :Ral,Ravel,Rangvald
Rasmus :Erasmus,Rasmus,Rashmus
Rikard :Richard,Rikard
Robert :Robert,Roberth,Rohbert
Roland :Roland,Rolandh
Rut :Rut,Ruth,Ruuth
Rågärd :Rågärd,Rågäird,Rågäärd
Salomon :Salomon,Sahlomon,Salomondh
Sara :Sara,Sahra
Sebjörn :Sebjörn,Sejöer,Sibbjörn,Sigbjörn, Stigbjörn, Stigbjöer
Segrid :Segri,Sigrid,Segrid,Sigridh,Segridh
Sigmund :Sigmunth,Segmunht,Segmund,Sigmund, Sigesmund, Sigesmundh
Sigurd :Sigurd,Sigurdh
Sigvard :Sigvard,Sigvardh
Sjul :Sjul,Sjuhl,Sjuul,Sjuuhl
Sofia :Sofia,Sophia,Sofhia
Susan :Susann,Susan,Susanna
Sven :Sven,Svenh,Sveen
Sverker :Sverkil,Sverker,Sverkild
Teresia :Therese,Theresia,Theresa
Tobias :Tobias,Thobias,Tobihas
Tomas :Thomas,Tohmas
Tord :Thord,Tord,Tordh
Ulrika :Ulla,Ulrikha,Ulrika
Uno :Une,Uno
Valborg :Valborgh,Vahlborg,Valborg
Vilhelm :Vilhelm,Vilhelmh,Wilhelm
Zakris :Zacharias,Sakris,Zachris,Sakarias,Zakris
Önde :Önde,Önne,Önnert,Öne
Östen :Oesten,Aesten,Östen,Östhen