Bild och ljud

Bild, ljud och film kan hanteras i Anarkiv på flera olika sätt:

1) I Anarkiv finns en inbyggd bildhantering som möjliggör att bilder kan kopplas till var person direkt i programmet.
2) Till Anarkiv finns ett tillbehörsprogram, FotoAlbum, som lämpar sig väl för att hantera bilder och foton, speciellt med tanke på släktforskningens behov, bilderna kan nämligen kopplas till en Anarkiv-databas.
3) Fristående program kan användas för att visa bilder och för att spela upp ljud och video, för de registrerade personerna.
 

Bilder kan också studeras via funktionen Visa bild under Arkiv.

All bildhantering kräver förstås att bilderna finns tillgängliga i digital form på någon hårddisk eller CD-skiva. Digitala bilder kan exempelvis skapas med en digital kamera eller läsas in med en scanner. Lämpligt är också att ha något program där bilder kan redigeras, beskäras, förstoras och förminskas samt omvandlas från ett format till ett annat. Lämpligt kan vara att direkt i bilden skriva in vad den föreställer. Åtminstone en bild för var person bör förses med en dylik ‘ingraverad’ titel så att arbetet för efterkommande underlättas.

Genom att ange ett bildarkiv, under Inställningar för Inmatning, kommer en knapp, en gul "lampa", Bild, att tändas i Aktuell Person om en bild finns kopplad till den aktuella personen. Via ett enkelt klick på knappen kan bilden studeras. Observera att valet X-tabell måste vara förbockat för att knappen ska synas. Bildhanteringen är i normalfallet knuten till en tabell för bilder.

_________________________________________

Bildhantering
FotoAlbum
Bild, ljud och video
Visa bild
Lägga till tabeller
Inställningar Inmatning