SÖKNING

Nu kan du på ett enkelt och relativt snabbt sätt söka GRATIS bland databasen KRÅKEN 22 och de cirka 400.000 jag släppt för webbversionen från 1770 till nutid
I databas Kråken 22 finns ytterligare cirka 200.000 personer före 1770 ner till 1300-talet och det som har tillkommit sedan senaste uppdateringen
Här kan du få fram kompletta FAMILJEN ,såväl som ANTABELLER och ANTAVLOR och dessutom FB och VB årgångar för den socken du väljer.

När man kommer in på första sida finns till vänster bl.a. SÖKNING för
-Personer
-Vigslar
-Register

Det bästa och enklaste sättet är att söka på är SÖKNING PERSONER enär databasen är så stor som 400.000 personer

Och den är numera alldeles för stor för att kunna gör en meningsfull sökning med SÖKNING REGISTER
REGISTER
sökning visar maximerat 10.000 personer per BOKSTAV och LISTA och många bokstäver har lång mer än 10.000 personer
Varför det blir ett flertal listor och den minsta felstavning så hittar du inte personen
DVS SÖKNING MED REGISTER är ej REKOMMENDERAT med nuvarande storlek på 400.000 personer

Du skriver in den sökta persons data i den tablå som kommer upp när du klickar på PERSONER
Det räcker med årtal tex 1882, undvik ett exakt datum som tex 1882-01-12, enär en dator är exakt och om personen händelsevis är född 1882-01-13 får du inget bra sökresultat och då tror du kanske att personer du söker inte finns i databasen.
Och det finns säkert 100.000 fel i kyrkböckerna inom enbart mitt forskningsområde och 100.000-tals ytterligare fel i AD om man inkluderar REGISTER sökning varför en bredare sökning är det bästa

Kom ihåg att namnen är normaliserade för att underlätta sökning och minska antalet dubbletter

Kom också ihåg att söka på det enklaste och vanligaste stavade namnet vid flera förnamn.
Använd då tex %Nils%  istället för det på många andra ställen brukliga med *Nils*
% tecknet är väldigt viktigt om du vill bredda sökningen på ett maximalt sätt

Det räcker att skriva födelseår, samt förnamn och/eller efternamn och du får upp en lista med personer och där du kan klicka på det önskade blå markerade förnamnet och då kommer:

Du klickar med VÄNSTER musknapp på den person du vill förflytta och ha mera information
Du kan här röra dig mellan Nutid och 1770
Före 1770 finns endast i databas Kråken 22

Du kan med en knapp tryckning lista ut minst 2.000 kompletta socken vigsel listor
Skriv bara FÖRSAMLING och ÅRTAL i den tablå som kommer upp när du markerar SÖKNING och VIGSLAR

Du kan också lista ut minst 2.300 kompletta socken födelselistor genom att vid SÖKNING PERSONER ange endast FÖDELSEFÖRSAMLING och ÅRTAL och du får då fram en komplett födelse årgång med alla föräldrar specificerade och där du genom att klicka på det blå markerade förnamnet kan komma vidare bakåt eller framåt eller få fram antavlor och/eller antabeller

I båda fallen kan du sedan genom att tryck på allt blå markerat bläddra dig fram eller tillbaka bland anor, ättlingar och syskon

Utlistning på REGISTER rekommenderar jag ej enär databas Kråkens webbversion innehåller 400.000 personer varför det under endast en bokstav kan det finnas upp till  10.000 personer.