2311 kompletta socken FÖDELSELISTOR som är helt genomgångna och analyserade och kan även listas ut gratis efter 1770 på  www.kråken.se och www.kråken.com


Mina socken födelse årgångslistor anger även gratis på webben föräldrarnas födelsedatum och födelseort, vilken annan har detta
trots att vissa tar hutlöst betalt för betydligt sämre info.

För att få fram en
kärnsockens födelselista för ett visst år gör man följande
-Gå till "Sökning" längst till vänster
- Klicka på "PERSONER"
- Fyll i rutan "Föd-datum" med det önskade året tex 1888
- Fyll i rutan "Föd-Församling" med den önskade församlingens namn tex Nordmaling
- Klicka på "Sök" längst ut till höger , eller klicka på tangenten "Return" på ditt tangentbord
Här får du nu upp en lista med alla födda det året i den kärnsocknen du angett - gäller enbart kärnsocknar enlig specificering. De övriga socknarna är ej kompletta.

I databas Kråken finns inte enbart avskrifter av FB utan alla dessa FB är samman körda med i första hand med HFL och VB, men även med DB och domstolsprotokoll och andra källor och är en del av en komplett databas.
Sedan har en
källkritisk analys och samsyn av all tillgänglig information av varje enskild person gjorts för att hitta en trovärdig minsta gemensam nämnare när det skiljer mellan de olika grund källorna.
Detta innebär också att i databas Kråken 14 finns en bar bit över 1.000 personer som ej finns med i de olika socknarnas FB, men bevisligen finns
När det finns differenser i någon av dessa källor har en avvikelse rapport sammanställts med en beskrivning av felaktigheten och vad som bör vara det rätta.
Det skiljer mellan olika socknars födelsedatum för en viss person och man skall vara medveten om att egentligen är det födelsedatum och namn som återges i en födelsebok trots allt enbart en andrahands uppgift, eftersom prällen näppeligen stod och kollade födelsen utan noterade - rätt eller och ibland fel - det födelsedatum som angavs till honom direkt eller från annan sockens prälle.
Dessutom fanns ingen insyn i kyrkböcker från de berörda, varför de inte visste om det var rätt eller fel i FB.
Det förekom bevisligen, beroende på ovanstående, att även under 1900-talet fel födelsedatum noterats i FB

Följande årgångar är helt genomgånga och analyserade och även de personer som prällen glömt att notera i FB finns med.
Dessa i FB saknade personer kan under vissa tider i vissa socknar vara upp till 5%, varför mantrat om FB som den slutgiltiga lösningen är enbart en mantra utan täckning i verkligheten när man tittar djupare bakom kulissen.
Om ni önskar några smakprov på grova felaktigheter i FB klicka här

I oktober 2008 har Svar börjat presentera en avsevärt bättre digitalisering än tidigare Fisch/Genline digitalisering, vilket innebär att tidigare tolkningar beroende på den dålig bildkvaliteten kanske numera kan tolkas på ett annat sätt.
Sedan har Arkiv Digital kommit med en ännu bättre läsbarhet, varför jag kan tidigare ha tolkat fel från ibland svårlästa fisch
Om ni hittar något fel eller oklarhet så hoppas jag att ni hör av er till brogatan@outlook.com

Och jag ber er att inte jämföra med SCB avskrifter och tro att det är rätt, för det finns alldeles för mycket fel i SCB avskrifterna, som dessutom är en
andra eller tredje hands källa och har många fel när det gäller födelsedatum, födelseort och föräldrarnas namn.

Nordmaling
1722-1927 = 206 årgångar  (även lappar)

Bjurholm
1809-1934 = 126 årgångar

Grundsunda
1790-1924  = 135 årgångar (även lappar)

Gideå
1807-1926 = 120 årgångar

Hörnefors
1909-23    = 15 årgångar

Trehörningsjö
1865-1928 = 64 årgångar

Umeå lands
1721-1810 = 90 årgångar  (även lappar)

Degerfors/Vindeln
1770-1930  = 161 årgångar  (delar av 1792-95 är utrivna ur FB) (även lappar)
Genom utrivna blad ur FB saknas helt eller delvis uppgift för åren 1771, 1775-1776, 1792-1795.

Björna
1800-1931  = 132 årgångar (även lappar)

Anundsjö
1688-1820  = 236 årgångar (även lappar)

Burträsk
1780-1799  = 20 årgångar

Örträsk 
1850-1915   = 66 årgångar


Fredrika
1800-1925    = 126 årgångar  (även lappar)

Lycksele

1767-1796    = 26 årgångar  (även lappar)

Sorsele
1709-1799   = 26 årgångar  (även lappar)

Vännäs
1827-1932   = 106 årgångar

Vännäs Köping
1931-32       = 2 årgångar

Vilhelmina
1786-1790    = 5 årgångar  (även lappar) Snart ytterligare 136

Åsele
1800-1850    = 51 årgångar  (även lappar)

Holmön
1820-1921    = 102 årgångar

Dorotea
1796-1930    = 135 årgångar

Risbäck
1905-1937    = 33 årgångar

Stensele
1816-1929    = 114 årgångar  (även lappar)

Tärna
1853-1932    = 79 årgångar

Själevad
1771-1776    = 7 årgångar

Sävar
1823-1920    = 98 årgångar

Åmsele
1921-33        = 13 årgångar

Björksele
1923-39        = 17 årgångar

D.v.s. totalt 2311 kompletta årgångar FB för ovanstående  28 socknar enlig ovan är samordnade med VB och HFL för att få en avvägd samstämmighet och analys av dessa kyrkböcker.
Många gånger skiljer det rätt mycket mellan de olika kyrkböckerna och det finns enormt med bevisbara fel även i FB när man samordnar med andra kyrkböcker i samma socken eller med FB i annan socken.
Ett barn kan i FB vara född i en socken och döpt i en annan och noterat i en tredje sockens FB och inte nödvändigtvis med samma födelse-/dopuppgifter. Här skickas då lappar mellan de olika socknarna och helt plötsligt är en viss sockens FB en vanlig andrahandskälla eller kanske bara en tredjehandskälla, med allt vad det innebär.
Det förekommer ibland att barn sägs vara födda på ett datum som inte finns i almanackan t.ex. november 31

Inte så sällan verkar prällarna ha arbetat med "lösa lappar'"  från vilka de efteråt fört in uppgifterna i FB/VB/DB - i Umeå lands men även i andra socknar är detta legio länge, att döma av de osorterade datumen och appendix i slutet av året.

Alla ovanstående årgångar från FB kan på ett enkelt sätt listas ut ur Kråken web och Databas Kråken 13 CD då med en mängd ytterligare info om man så vill

Skulle ni hitta något fel så är jag tacksam om ni påpekar detta till sikhallan@stallhagen.se

Men tänk också på att databas Kråken och www.sikhallan.se  och www.kråken.se är dynamiska och att ny/kompletterande info kommer till hela tiden varför om ni laddar hem och kanske lägger er till ro så missar ni det nytillkomna eller att något har blivit ändrat.
Därför rekommenderas att länka till www.kråken.se istället för att ladda hem.
När det gäller FB kan det vara att en okänd fader blivit känd via tex domstolsprotokoll eller att annan nytillkommen info gör att namn. föräldrar, födelseplats, födelsedatum ändrats